05-03-19 GG -Barcelona- Jamboree

05-03-19 GG -Barcelona- Jamboree

La Gil i en Gerson presentan conjuntament amb la seva banda nous temes, en un directe envolvent, on la qualitat preval i les lletres dels seus temes ens envolten.